ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi, to zaburzenie neurorozwojowe, które objawia się trudnościami w koncentracji uwagi, nadmierną aktywnością i impulsywnością. Jest to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń u dzieci, choć coraz częściej rozpoznaje się je również u dorosłych. ADHD wpływa na różne aspekty codziennego funkcjonowania, od nauki i pracy po relacje interpersonalne i samopoczucie.

Objawy ADHD mogą być różne u różnych osób, ale zazwyczaj obejmują:

  • Problemy z koncentracją uwagi – trudności w utrzymaniu uwagi, łatwe rozpraszanie się,
  • Nadpobudliwość – nieustanny ruch,
  • Impulsywność – działanie bez zastanowienia, problem z oczekiwaniem na swoją kolej.

Wpływ ADHD na codzienność

W szkole i pracy – Osoby z ADHD mogą mieć trudności z organizacją i planowaniem zadań, co często skutkuje problemami z terminowym wykonywaniem pracy domowej czy projektów zawodowych. Problemy z koncentracją mogą także utrudniać naukę i przyswajanie nowych informacji.

W relacjach – Impulsywność i nadpobudliwość mogą prowadzić do konfliktów i nieporozumień w relacjach z rodziną, przyjaciółmi oraz partnerami. Osoby z ADHD często odczuwają frustrację związaną z niewystarczającym zrozumieniem i akceptacją ich zachowania przez otoczenie.

W emocjach – ADHD często współistnieje z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja, lęk i zaburzenia nastroju. Trudności w codziennym funkcjonowaniu mogą przyczyniać się do obniżenia samooceny i poczucia izolacji.

Diagnoza i leczenie

Diagnoza ADHD wymaga kompleksowej oceny medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Leczenie zazwyczaj obejmuje terapię behawioralną, wsparcie psychologiczne oraz w niektórych przypadkach farmakoterapię. Kluczową rolę odgrywa edukacja na temat zaburzenia oraz budowanie strategii radzenia sobie z trudnościami.

ADHD to zaburzenie, które bez wątpienia stanowi wyzwanie dla osób, które się z nim mierzą oraz dla ich otoczenia. Mimo to, dzięki odpowiedniemu wsparciu i zrozumieniu, osoby z ADHD mogą prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie. Ważne jest, aby nie stygmatyzować tego zaburzenia, lecz starać się zrozumieć jego mechanizmy i wspierać osoby z tą diagnozą w codziennym funkcjonowaniu.

Bibliografia
  1. ADHD/ADD. Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020.