Orientacja seksualna to sposób, w jaki osoba doświadcza pociągu emocjonalnego, romantycznego i/lub seksualnego wobec innych osób. Orientacja seksualna jest zwykle związana z płcią, do której osoba czuje pociąg, choć nie zawsze.

Najczęściej wyróżnia się kilka orientacji seksualnych:

  1. Heteroseksualność – osoba o heteroseksualnej orientacji odczuwa pociąg seksualny i/lub romantyczny do osób przeciwnej płci.
  2. Homoseksualność – osoba o homoseksualnej orientacji odczuwa pociąg seksualny i/lub romantyczny do osób tej samej płci.
  3. Biseksualność – osoba o biseksualnej orientacji odczuwa pociąg seksualny i/lub romantyczny do osób obu płci.
  4. Panseksualność – osoba o panseksualnej orientacji odczuwa pociąg seksualny i/lub romantyczny do osób bez względu na ich płeć czy tożsamość płciową.
  5. Aseksualność – osoba o aseksualnej orientacji nie odczuwa pociągu seksualnego wobec innych osób.

Orientacja seksualna jest często uważana za integralną część tożsamości osobistej i nie jest wyborem. Osoby mogą być urodzone z określoną orientacją seksualną lub jej doświadczać w wyniku procesów biologicznych, psychologicznych i społecznych.