Zaburzenia odżywiania należą do grupy zaburzeń psychiatrycznych, uwzględnionych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych (ICD-10). Osoby otrzymujące takie rozpoznanie wymagają bezwzględnego leczenia, często wiąże się to z koniecznością pobytu w szpitalu. Do grupy zaburzeń odżywiania należą między innymi bulimia i anoreksja, nieleczone mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet do śmierci.

Zaburzenia odżywiania mogą dotyczyć osób w każdym wieku, najczęściej jednak diagnozuje się je wśród nastolatków lub młodych dorosłych. Częściej dotykają kobiet.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić co stoi za rozwojem zaburzeń odżywiania, jakie są ich przyczyny. Często argumentuje się ich rozwój genetyką i wpływem różnych czynników psychospołecznych.