W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie wsparcia on-line. Zjawisko to można zaobserwować zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Można odnieść wrażenie, że komunikacja za pomocą internetu jest dla wielu osób bardziej komfortowa i zachęcająca do rozmowy na trudne tematy.

Jednym z kluczowych czynników, który sprawia, że ludzie wolą rozmawiać o problemach on-line, jest anonimowość. Komunikacja internetowa pozwala na zachowanie większej kontroli nad tym, jakie informacje o sobie ujawniamy. To z kolei może zmniejszać obawę przed oceną, krytyką czy stygmatyzacją, co jest szczególnie ważne przy rozmowie na tematy trudne i osobiste. Jednak warto pamiętać, że skuteczna terapia wymaga pewnego rodzaju mierzenia się ze swoimi lękami i obawami na temat tego, jak zostaniem odebrani. Nie powinniśmy pozostawać w kontakcie z terapeutą anonimowi, przeciwnie im więcej o sobie ujawnimy tym większa szansa na powodzenie procesu.

Rozmowa „na żywo” wymaga konfrontacji z bezpośrednimi reakcjami rozmówcy, co może budzić niepokój, zwłaszcza w przypadku omawiania trudnych treści. W komunikacji on-line, opóźnienie w otrzymywaniu odpowiedzi lub brak widocznych reakcji emocjonalnych może pomóc w lepszym zarządzaniu własnymi emocjami i daje czas na przemyślenie swoich wypowiedzi. Jednak to spontaniczność i pełna autentyczność jest czymś co szczególnie dużo wnosi do skutecznej diagnozy i wiarygodnego obrazu na bazie którego terapeuta jest wstanie z nami owocnie pracować.

Komunikacja online pozwala na większą kontrolę nad tempem rozmowy i nad tym, co i kiedy chcemy powiedzieć. Daje to możliwość przemyślenia swoich myśli i uczuć przed ich wyrażeniem, co może być trudne do osiągnięcia w bezpośrednich rozmowach „na żywo”.

Warto pamiętać, że to co może uchodzić za zaletę, rozpatrywać można również jako wadę. Kontrola nad rozmową oraz brak dostępu do reakcji rozmówcy w dużym stopniu stanowi ograniczenie dla rozwoju i ewentualnej zmiany w psychice. Jeżeli masz poczucie, że chciałbyś „schować” się za monitorem komputera to warto rozważyć czy szczególnie lecząca dla Ciebie nie okazałaby się właśnie terapia w gabinecie, „na żywo”. Im więcej będzie Cię to spotkanie kosztować emocjonalnego wysiłku tym większa szansa, że odsłonięte zostaną Twoje rzeczywiste problemy i deficyty, które będziesz miał szansę omówić ze specjalistą.