Skupimy się tu na dwóch najpopularniejszych diagnozach z grupy zaburzeń odżywiania – anoreksji i bulimii

Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego (anoreksji):

  • spadek wagi lub u dzieci brak przyrostu wagi prowadzący do masy ciała o co najmniej 15 % poniżej prawidłowej lub oczekiwanej stosownie do wieku i wzrostu
  • spadek wagi jest narzucony samemu sobie przez unikanie „tuczącego jedzenia”
  • ocenianie siebie jako osoby otyłej oraz ogromny strach przed przytyciem, co prowadzi do narzucania sobie niskiego progu masy ciała
  • obejmujące wiele układów zaburzenia endokrynne. Zaburzenia osi przysadkowo-gonadalnej przejawiające się u kobiet zanikiem miesiączki, a u mężczyzn utratą seksualnych zainteresowań i potencji.

Kryteria diagnostyczne żarłoczności psychicznej (bulimia):

  • występują nawracające epizody przejadania się (co najmniej 2x tygodniowo w ciągu 3 tygodni) w czasie, których w krótkim okresie spożywane są duże ilości pokarmu
  • utrzymuje się uporczywa koncentracja na jedzeniu i silne pragnienie lub poczucie przymusu jedzenia (głód)
  • pacjent usiłuje przeciwdziałać efektom tycia za pomocą jednej lub więcej z następujących metod: prowokowanie wymiotów, prowokowanie wydalania stolca, kolejne okresy głodowania, stosowanie leków obniżających łaknienie, preparatów na tarczycę, leków moczopędnych, w przypadku bulimii chorzy na cukrzycę mogą bagatelizować leczenie insuliną
  • ocenianie siebie jako osoby otyłej oraz ogromny lęk przed przytyciem