• Reaguj! Brak reakcji na tego typu zachowania wiąże się z przyzwoleniem i bezkarnością wobec sprawcy. Jeżeli widzisz, że ktoś jest w sieci obrażany, zgłoś to do administratora, nie udostępniaj tych treści dalej.
  • Reaguj w sposób spokojny, nie prowokuj hejtera do dalszych zaczepek. Nie wchodź w niepotrzebne dyskusje i przepychanki słowne.
  • Blokuj rozmówcę, który zachowuje się wobec Ciebie w sposób agresywny i obraźliwy.
  • Jeżeli czujesz, że ta sytuacja Cię przerasta i samodzielnie jest Ci trudno z nią sobie poradzić, porozmawiaj z bliską Ci osobą. Poproś o pomoc kogoś dorosłego: rodzica, wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego. Możesz również skorzystać z ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – numer 116 111.
  • Pamiętaj, że hejt w skrajnych przypadkach można zgłaszać również na policję.