Statystyki podają, że ponad 600 tys. dzieci i młodzieży w Polsce zmaga się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Ta liczba z roku na rok rośnie. Uważa się, że wiele osób mających trudności psychiczne pozostaje niezdiagnozowanych, a tym samym niezaopiekowanych.

Wyzwania współczesnego świata są duże. Porównywanie się, dążenie do bycia najlepszym – to wpływa na nieprawidłowe kształtowanie się psychiki młodych ludzi. Dzięki internetowi, dostępowi do social mediów pojawiła się możliwość rywalizowania z szerszym gronem osób. Dzięki aplikacjom takim jak np. Instagram  możemy porównać to jak wyglądamy, żyjemy, ile posiadamy z ogromną liczbą użytkowników z całego świata. Oczywiście, nastolatkowie najczęściej wiedzą, że to, co jest prezentowane na zdjęciach, często dalekie jest od realności, nie zmienia to jednak faktu, że szczęście, piękno i dobrobyt bijące z ekranu mogą stanowić presję i wyzwanie.

Badania podają, że już dwie godziny spędzone codziennie w mediach społecznościowych zwiększają ryzyko zachorowania na depresję aż czterokrotnie.

Inne dane podają, że każdego dnia w Polsce aż 15 osób odbiera sobie życie (głównie są to mężczyźni – 12/15). Samobójstwa stanowią obecnie częstszą przyczynę śmierci niż wypadki samochodowe. Wskaźnik samobójstw na 100 tys. mieszkańców wynosi 11,1; co klasyfikuje Polskę na 18 miejscu w skali światowej.

Dane światowe wskazują, że średnio co 40 sekund jeden człowiek odbiera sobie życie, co 3 sekundy podejmowana jest przez kogoś próba samobójcza. To tak, jakby podczas 45-minutowych zajęć  zniknęło bezpowrotnie 67 osób.

Coraz więcej ludzi zgadza się z twierdzeniem, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. W związku z tym nie należy go bagatelizować, a niepokojące objawy należy konsultować ze specjalistami i leczyć.

Źródła:

  • https://zwjr.pl/artykuly/statystyki-samobojstw-polska-i-swiat
  • https://www.politykazdrowotna.com/74291,polacy-starzeja-sie-i-choruja-psychicznie
  • https://www.rp.pl/zdrowie/art9603521-coraz-wiecej-nastolatkow-ma-problemy-psychiczne-aopieki-brak
  • https://zdrowie.pap.pl/rodzice/wplyw-pandemii-na-zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy
  • https://statystyka.policja.pl/download/20/270610/zamachysamobojczezakonczoneZGONEMgrupawiekowadzientygodnia2017-2020.pdf
  • Twenge J.M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. I co to oznacza dla nas wszystkich. Wyd. Smak Słowa, Warszawa 2019