Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze – zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy: 112

Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób będących w żałobie po utracie bliskich: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123