Telefon komórkowy w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem codzienności. Większość osób już nie wyobraża sobie swojego funkcjonowania bez komórki w zanadrzu. Nie ma co się dziwić – telefon z dostępem do internetu znacznie ułatwia życie i realizację różnych działań. To już nie tylko sprzęt służący do kontaktu z drugim człowiekiem, ale także narzędzie pracy, źródło pozyskiwania wiedzy, a także „umilacz” czasu wolnego.

Uzależnienie od telefonu, tzw. fonoholizm, wpisuje się w grupę uzależnień behawioralnych, czyli takich, gdzie zachowanie stało się nałogiem. Proces uzależnienia może przebiegać niezauważalnie, bez jasnych objawów i powodów do zmartwień. Natomiast granica przebiegająca między normalnym użytkowaniem telefonu a uzależnieniem jest niejasna. Istnieją jednak pewne sygnały, które wskazują, że korzystanie z telefonu zaczyna być nadmiarowe:

  • poczucie dyskomfortu, kiedy nie ma się telefonu przy sobie, nie można go użyć, jest rozładowany
  • częste i nieopanowane sprawdzanie telefonu
  • utrudnione relacje i kontakt z rodziną, znajomymi – podczas spotkań „na żywo” skupianie się na korzystaniu z telefonu
  • zaniedbywanie realności na rzecz przesiadywania z telefonem w ręku
  • preferowanie kontaktu online zamiast tego „na żywo”
  • złość i niepokój, kiedy nie można użyć telefonu
  • możliwe pogorszenie wyników w nauce, pracy, trudności z koncentracją na zadaniu
  • coraz dłuższy czas spędzany przed ekranem smartfona – każda osoba uzależniona będzie dążyć do zwiększenia ilości czasu, który poświęca swojemu nałogowi
  • FOMO – termin oznaczający „fear of missing out”, zjawisko, w którym człowiek odczuwa wewnętrzny przymus sprawdzania, czy czegoś nie przeoczył z informacji dostępnych w internecie. Ciągłe zaglądanie do telefonu.

Występowanie takich objawów może świadczyć o pojawiającym się lub już zaistniałym problemie uzależnienia od telefonu.

Leczenie uzależnienia od telefonu jest trudnym procesem – nie można po prostu przestać go używać, tak jak się dzieje w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnej. Korzystanie z telefonu jest elementem życia w społeczeństwie. W przypadku leczenia fonoholizmu należy powrócić do kontrolowanych ram czasowych, w których korzysta się z telefonu. Pomocna w procesie zdrowienia może okazać się psychoterapia.

Źródło: