Zainteresowanie osobami tej samej płci może budzić wiele pytań i wątpliwości, szczególnie w młodym wieku, kiedy tożsamość seksualna jest jeszcze w fazie kształtowania się. Odkrywanie swojej seksualności jest procesem indywidualnym i może wymagać czasu. Pytanie „Czy jestem lesbijką/gejem?” jest ważne i wymaga przemyśleń.  Kluczowe jest zrozumienie, że seksualność ludzka jest złożona i wielowymiarowa.

Orientacja seksualna wydaje się pojęciem niewystarczającym, do skategoryzowania tak płynnego obszaru ludzkiego życia, jakim jest seksualność, stąd propozycja współczesnych specjalistów, by zastąpić je pojęciem tożsamości seksualnej, która w mniej dychotomiczny sposób stara się ująć indywidualność jednostki, z pełnym szacunkiem przede wszystkim do jej subiektywnych odczuć, a nie zewnętrznych kategorii. Tożsamość seksualna odnosi się do sposobu, w jaki ludzie definiują własną seksualność, co może obejmować przyciąganie emocjonalne czy seksualne do osób tej samej płci, przeciwnej płci, obu płci lub nieodczuwanie takiego przyciągania wcale, albo z zupełnym pominięciem binarnych kategorii płci.

Warto pamiętać, że seksualność może ewoluować i zmieniać się w czasie, nie musi zatem być konstruktem statycznym, a raczej dynamicznym.

Podobanie się osób tej samej płci może być częścią procesu odkrywania własnej seksualności. Dla niektórych ludzi jest to jednoznaczny znak bycia lesbijką, gejem, biseksualną/-ym lub queer, dla innych może to być etap eksploracji własnych uczuć i doświadczeń.

Akceptacja własnej seksualności jest kluczowym elementem budowania zdrowej tożsamości, która jest fundamentem osobowości. Może to wymagać czasu i cierpliwości, a wsparcie ze strony bliskich, przyjaciół czy grup wsparcia może być bardzo pomocne.

Zmagając się z pytaniami dotyczącymi własnej tożsamości seksualnej, istotne jest poszukiwanie wsparcia i informacji. Profesjonalna pomoc psychologa lub terapeuty specjalizującego się w kwestiach LGBTQ+ może być nieoceniona w procesie zrozumienia siebie, który może być pod wieloma względami trudny, gdyż może obejmować początkowo duże zagubienie.

Ważne jest, aby pamiętać, że seksualność jest złożona i płynna, nie musi być definiowana w kategorii binarnych. Kluczowe jest dążenie do zrozumienia i akceptacji siebie, niezależnie od tego, jak ostatecznie zdefiniuje się swoją tożsamość seksualną.