Psycholog – jest po pięcioletnich studiach magisterskich. Dzięki odbytym w trakcie studiów ścieżkom specjalizacyjnym osoba kończąca uczelnie posiada wiedzę w obszarze: klinicznym, rozwoju, społecznym, biznesie czy reklamie. Jednak same studia nie dają dodatkowych kwalifikacji. Do psychologa możemy zgłosić się po: konsultację, poradę, może wykonać on diagnozę psychologiczną, używając odpowiednich testów, ale nie prowadzi psychoterapii. Po studiach psycholog może ukończyć specjalizację kliniczną, wówczas pracuje w takich miejscach jak szpital psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego.

Psychiatra – to lekarz po studiach lekarskich, zajmuje się leczeniem oraz diagnozą chorób i zaburzeń psychicznych. Posiada uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich, może przepisać receptę na leki, a także w razie potrzeby wystawić skierowanie na oddział szpitalny.

Psychoterapeuta – to psycholog, psychiatra albo pedagog. Żeby zostać psychoterapeutą, po studiach magisterskich należy ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapii. Są różne nurty psychoterapeutyczne (np. psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy lub integracyjny). Warto się z nimi zaznajomić i wybrać ten, który wyda się najbardziej adekwatny do potrzeb. Należy pamiętać, że tylko po ukończeniu szkolenia psychoterapeutycznego specjalista posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. W Polsce w dalszym ciągu nie ma ustawy chroniącej zawód psychoterapeuty, dlatego warto sprawdzić, czy dany psychoterapeuta na pewno posiada odpowiednie kwalifikacje.

Źródło:

  • https://centrumharmonii.pl/psycholog-psychoterapeuta-psychiatra