Psychoterapia grupowa stanowi jedną z form wsparcia psychologicznego, która polega na pracy terapeutycznej prowadzonej w grupie osób borykających się z podobnymi problemami lub wyzwaniami życiowymi. Jest to metoda leczenia i wsparcia, która może przynieść wiele korzyści osobom potrzebującym pomocy w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi czy relacyjnymi.

Psychoterapia grupowa polega na regularnych spotkaniach grupy osób przy obecności jednego lub dwóch terapeutów. Grupa zazwyczaj liczy od 5 do 15 uczestników i spotyka się regularnie, najczęściej raz w tygodniu. Sesje terapii grupowej mogą trwać od 1 do 2 godzin. Metoda ta opiera się na interakcjach między uczestnikami, a terapeuci pełnią funkcję moderatorów, pomagając kierować dyskusją i zapewniając bezpieczne środowisko dla wszystkich członków grupy.

Korzyści z psychoterapii grupowej

  • Wzajemne wsparcie – uczestnictwo w grupie pozwala na dzielenie się doświadczeniami z innymi osobami, które przeżywają podobne trudności. Daje to poczucie zrozumienia i akceptacji.
  • Uczenie się od innych -obserwacja, jak inni radzą sobie z problemami, może być cennym źródłem wiedzy i inspiracji do wprowadzenia zmian we własnym życiu.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych – interakcje w grupie pomagają w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, asertywności i budowaniu zdrowych relacji.
  • Ekonomia – psychoterapia grupowa jest często mniej kosztowna niż indywidualna, co sprawia, że jest dostępna dla szerszego grona osób.

Różnice między terapią grupową a indywidualną

  • Dynamika grupowa -psychoterapia grupowa wykorzystuje dynamikę grupową jako narzędzie terapeutyczne, co oznacza, że proces leczenia opiera się na interakcjach między uczestnikami i między grupą uczestników a terapeutą, a nie tylko na relacji pacjent-terapeuta.
  • Stopień intymności -w terapii indywidualnej pacjent może często poczuć się bardziej swobodnie, dzieląc się bardzo osobistymi myślami i uczuciami. W grupie intymność jest rozłożona na więcej osób, co dla niektórych może być bardziej, a dla innych mniej komfortowe.
  • Rola terapeuty -w terapii grupowej terapeuta częściej pełni rolę obserwatora i moderatora, podczas gdy w terapii indywidualnej jest bardziej aktywnym uczestnikiem procesu terapeutycznego.
  • Zakres tematyczny -terapia grupowa często koncentruje się na szerokim zakresie tematów wynikających z interakcji i doświadczeń grupowych, podczas gdy terapia indywidualna może być bardziej skupiona na specyficznych problemach jednej osoby.

Psychoterapia grupowa oferuje unikalne możliwości rozwoju i wsparcia dla osób borykających się z różnorodnymi problemami. Choć różni się od terapii indywidualnej, może być równie skuteczna i dla wielu osób stanowić preferowaną formę leczenia. Ważne jest, aby każdy, kto rozważa terapię, dokonał wyboru najbardziej odpowiadającej jego potrzebom, biorąc również pod uwagę zalecenia specjalistów.