Seksting, czyli praktyka wysyłania wiadomości, zdjęć lub filmów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonów komórkowych, lub internetu, stał się powszechnym zjawiskiem wśród młodych ludzi. Pomimo tego, że może być postrzegany jako forma relacji seksualnej lub intymnej komunikacji między partnerami, niesie ze sobą poważne ryzyko i potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego osób zaangażowanych.

Głównym ryzykiem związanym z sekstingiem jest utrata kontroli nad rozpowszechnianiem materiałów. Raz wysłane zdjęcia lub filmy mogą łatwo zostać udostępnione innym osobom, lub opublikowane w internecie bez zgody nadawcy. Rozsyłanie nagich zdjęć bez zgody może prowadzić do wstydu, poczucia winy, lęku i innych negatywnych konsekwencji psychicznych. Może to także wpłynąć na reputację osoby, jej relacje społeczne i zawodowe. Ze względu na przeniesienie w obecnych czasach wielu sieci społecznych do internetu, seksting staje się pewną formą przemocy rówieśniczej. Bywają sytuacje, gdzie młodzież jest zastraszana, czy szykanowana, a ofiary sekstingu nierzadko cierpią na poważne konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego. Znane są również przypadki podejmowania przez dzieci i młodzież prób samobójczych, które były manifestacją bezradności wobec sytuacji sekstingu.

Warto pamiętać, że w wielu krajach, w tym w Polsce, rozpowszechnianie materiałów o charakterze seksualnym bez zgody osoby przedstawionej na zdjęciach lub filmach jest przestępstwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoby zaangażowane są nieletnie.

Jak zminimalizować ryzyko?

Świadome decyzje – przed wysłaniem materiału o charakterze intymnym warto dokładnie przemyśleć potencjalne konsekwencje. Należy pamiętać, że raz wysłane zdjęcia trudno jest odzyskać.

Zaufanie i szacunek – seksting powinien być oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku między partnerami. Ważne jest, aby obie strony były świadome ryzyka i zgadzały się na taką formę komunikacji.

Edukacja i rozmowa – promowanie otwartej rozmowy na temat sekstingu, jego potencjalnych zagrożeń może pomóc młodym ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Seksting niesie ze sobą ryzyko, które może mieć długotrwałe konsekwencje dla osób zaangażowanych. Świadomość potencjalnych zagrożeń, odpowiedzialność oraz otwarta komunikacja są kluczowe, aby chronić siebie i swoją prywatność w cyfrowym świecie. Ważne jest, aby młodzi ludzie byli edukowani na temat konsekwencji związanych z sekstingiem, co może pomóc im w podejmowaniu bezpiecznych decyzji.

Bibliografia

Górka, Marek. „Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa”, Wydawnictwo Difin, 2017.