Świat online daje wiele możliwości, a jego dynamiczny rozwój wciąga i ciekawi. Atrakcyjny, nie tylko dla młodzieży, jest ogromem możliwości, które wiążą się z użytkowaniem różnorodnych mediów społecznościowych. Internet jest dla wielu ludzi oknem na świat. Tu obok wartościowych treści można spotkać wiele niesprawdzonych i szkodliwych informacji, które nie tylko wprowadzą w błąd, ale też mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne (szczególnie dzieci i młodzieży).

Nie można na social media spojrzeć zero-jedynkowo. Nie jest prawdą, że korzystanie z takich portali jest tylko negatywne i próżne. Szczególnie młodzi ludzie, ale starsi również odnajdują tak znajomych, z którymi mogą dzielić pasję, rozszerzają wiedzę w obszarach, które są dla nich interesujące, rozwijają kreatywność i pomysłowość.

Media społecznościowe mogą jednak wiązać się z zagrożeniem wyobcowania społecznego, trudnościami komunikacyjnymi „na żywo”, fobią społeczną, byciem niezdolnym do załatwiania najprostszych spraw w realnym świecie.

Ryzyko korzystania z nowych mediów dotyczy również aspektów psychologicznych, związanych z postrzeganiem siebie.  Współcześnie media społecznościowe promują bardzo wyidealizowane obrazy życia i ciała. Cele oraz aspiracje młodego pokolenia kształtowane są w znacznym stopniu poprzez mass media i mogą one być sprzeczne z ich subiektywnymi przekonaniami, co w konsekwencji może prowadzić do powstania, szkodliwego dla samopoczucia, dysonansu. W efekcie młodzież jest niepewna i zagubiona w ilości bodźców docierających z internetu i mass mediów.

Źródło:

  • Twenge J.M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. I co to oznacza dla nas wszystkich. Wyd. Smak Słowa, Warszawa 2019