Nie jest łatwo przyznać, że nasze dziecko choruje psychicznie, że wymaga specjalistycznej pomocy, bo sami nie jesteśmy w stanie mu wystarczająco pomóc. W obawie przed poczuciem winy, w lęku przed uznaniem, że problem istnieje, często zdarza się, że przez dłuższy czas sygnały świadczące o depresji są ignorowane. Taka postawa nie sprawi, że problem zniknie.

Będąc uważnym na funkcjonowanie dziecka, uwadze nie umykają pewne zmiany z jego zachowaniu. Niektóre z nich wpisane są w rozwój i są zupełnie naturalne, inne powinny budzić niepokój. Żeby ustalić, czy dziecko jest zagrożone diagnozą depresji, warto zwrócić uwagę na:

 • zmiany w nastroju – dziecko od dłuższego czasu jest smutne, przygnębione, drażliwe. Takie zmiany utrzymują się od kilku tygodni, przez większość dnia (mogą być momenty poprawy nastroju).
 • dziecko funkcjonuje znacznie gorzej niż dotychczas
 • widoczny jest spadek zainteresowania różnymi rzeczami, które do tej pory były dla niego ważne, ciekawe
 • hobby już nie jest atrakcyjne
 • dziecko częściej przebywa w domu, nie ma ochoty na spotkania z przyjaciółmi
 • zaczęły pojawiać się problemy z nauką, pogorszyły się oceny
 • rozkojarzenie, trudności z koncentracją
 • zaburzenia snu – zarówno trudności z zasypianiem, jak i zbyt duża senność powinny zwiększyć czujność
 • brak energii do działania, czynności dnia codziennego sprawiają trudność, dziecko zaczyna być zaniedbane
 • dziecko zaczyna mówić o sobie źle, krytykuje siebie, rozpamiętuje swoje porażki
 • zaczynasz postrzegać dziecko jako leniwe, niechętne do różnego rodzaju działań

Ważne!

Depresja u każdej osoby może rozwijać się w inny sposób. Czasem występuje tylko część objawów. Najważniejsze obszary pod kątem diagnostycznym to: spadek nastroju, brak odczuwania przyjemności oraz obniżenie napędu (nadmierne zmęczenie).

Pamiętaj, że dokonanie diagnozy nie jest zadaniem rodzica, opiekuna czy nauczyciela. Jedyną kompetentną osobą jest lekarz psychiatra i to do niego należy się zgłosić w razie zaobserwowania niepokojących zmian.

Źródła:

 • Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać. Wyd. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2021
 • pod red. Barbara Remberk Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wyd. PZWL, Warszawa 2020