Depresja

Jest to poważna choroba, która objawia się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji. Z poniższych artykułów dowiesz się więcej na jej temat.

Psychosomatyczne objawy depresji

Zaburzenia psychiczne u bliskiej osoby

Jak wspierać?

Depresja – wymysł czy choroba?

Czy moje dziecko ma depresję?