Stres jest natychmiastową reakcją organizmu na zagrożenie, wobec którego zostaje postawiony. Sytuacje, które wprawiają organizm w stan poczucia niepokoju nazywamy stresorami.

Nie ma możliwości, żeby funkcjonować w codzienności nie doświadczając stresu. Co więcej, niejednokrotnie, to poczucie motywuje do lepszego działania, stawiania czoła wyzwaniom, osiąganiu nowych celów. Jest to tak zwany eustres, czyli stres pozytywny.

Bywa jednak, że poziom odczuwanego napięcia jest tak duży, że odbija się on na zdrowiu osoby go doświadczającej. Jest to dystres – stres negatywny, destrukcyjny.

Długoterminowe odczuwanie stresu bardzo znacząco wpływa na życiu i może doprowadzić do szeregu chorób fizycznych oraz psychicznych.