Agresja to złożony temat. Wywołuje ją wiele czynników – od biologicznych po środowiskowe. Warto wspomnieć, że o agresji nie można mówić jednoznacznie negatywnie. Każdy z nas momentami prezentuje agresywne zachowania (a przynajmniej powinien). W psychologii uważa się, że osoby całkowicie ich pozbawione nie funkcjonują zdrowo. Agresja to nie to samo co przemoc, a jej tłumienie, niezależnie od okoliczności ,nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego.

Poniżej omówionych zostało kilka kluczowych przyczyny agresywnych zachowań u ludzi:

Biologiczne podstawy agresji

  1. Genetyka: Pewne badania sugerują, że agresja może mieć częściowo podłoże genetyczne. Naukowcy zidentyfikowali określone geny, które mogą zwiększać predyspozycje do agresywnych zachowań, chociaż nie wpływają one na zachowania w sposób bezpośredni.
  2. Neurotransmitery: Rola substancji chemicznych mózgu, takich jak serotonina i dopamina, w regulacji nastroju i zachowania jest dobrze udokumentowana. Niski poziom serotoniny jest powiązany z większą impulsywnością i agresją.
  3. Hormony: Testosteron, hormon płciowy, ma duży wpływ na agresję zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Im wyższy poziom testosteronu w organizmie tym większa skłonność do agresywnych zachowań.

Środowiskowe i kulturowe źródła agresji

  1. Wychowanie: Doświadczenia z dzieciństwa, w tym przemoc domowa, brak wsparcia emocjonalnego i surowe lub niespójne metody wychowawcze, mogą zwiększać ryzyko rozwoju agresywnych zachowań i posługiwania się nimi w różnych sytuacjach społecznych.
  2. Środowisko społeczne: Interakcje m.in z rówieśnikami, którzy za pomocą agresji wyrażają i załatwiają szereg potrzeb poprzez modelowanie i naśladownictwo wpływa na rozwój agresywnych zachowań u konkretnego człowieka. Przynależność do grup przestępczych, bycie ofiarą zachowań przemocowych są czynnikami ryzyka.
  3. Media i rozrywka: Istnieją kontrowersje dotyczące wpływu przemocy w mediach na agresywne zachowania. Niektóre badania sugerują, że ekspozycja na przemoc w telewizji, grach wideo i internecie może zwiększać agresję, chociaż związek ten nie jest jednoznaczny.

Psychologiczne i emocjonalne czynniki

  1. Frustracja i stres: Teoria frustracji-agresji sugeruje, że agresja jest bezpośrednią odpowiedzią na frustrację. Podobnie, chroniczny stres może prowadzić do poczucia bezsilności i agresywnych wybuchów, jako sposobu na odzyskanie kontroli.
  2. Niska samoocena: Osoby z niską samooceną mogą przejawiać agresywne zachowania w obronie własnego ego przed realnymi lub wyobrażonymi zagrożeniami.
  3. Poczucie zagrożenia: Poczucie zagrożenia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego, może prowadzić do agresji jako formy obrony.

Agresja jest wielowymiarowym zjawiskiem, którego nie można przypisać pojedynczej przyczynie. Zrozumienie tego, co kieruje agresywnymi zachowaniami, wymaga holistycznego podejścia i uwzględnienia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników. Skuteczne strategie zarządzania agresją obejmują interwencje terapeutyczne, edukację, zmiany w środowisku i rozwijanie umiejętności społecznych.