Lęk

Lęk jest to nieprzyjemny w przeżyciu stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego niebezpieczeństwa. Źródło lęku jest wewnętrzne, często obiektywnie niezrozumiałe. Dowiedz się czym jest lęk i pomóc młodej osobie, która go doświadcza.

Jak pomóc dziecku zachować równowagę psychiczną?

Czy lęk, który odczuwa dziecko, to już zaburzenia lękowe?

Jaka jest różnica między strachem a lękiem?