Promocja zdrowia psychicznego
Czynniki sprzyjające zachowaniu zdrowia psychicznego

Do podstawowych czynników sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży należą m.in.:

 • Poczucie przynależności
 • Pozytywny klimat szkoły
 • Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza
 • Wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy
 • Zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc
 • Zachowanie właściwych proporcji między nauką, pracą, zabawą, snem i wypoczynkiem
 • Przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej, stosowanie odpowiednich przerw
 • Znajomość zasad postępowania w relacjach społecznych oraz umiejętność ich przestrzegania
 • Atmosfera w szkole i w domu, która sprzyja prawidłowemu rozwijaniu się, jednocześnie respektująca potrzeby i możliwości uczniów.

Dodatkowymi czynnikami o które należy zadbać są:

 • Dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Odpowiedni poziom kompetencji znaczących osób dorosłych z otoczenia dziecka

Skip to content Skip to content