Promocja zdrowia psychicznego
Strategie pomocne w nauczaniu

Do podstawowych działań i strategii pomocnych w rozwoju umiejętności psychospołecznych u dzieci i młodzieży należą:

  • Nauczenie uczniów rozpoznawania własnych uczuć (szczęśliwy, zazdrosny, nerwowy, zły, zdenerwowany),
  • Zachęcanie uczniów do wyrażenia własnych uczuć za pomocą różnych metod: rysunków, odgrywania ról, pisania dzienników,
  • Użycie historii do zilustrowania trudnych problemów (odpowiednio od umiejętności pisarskich uczniów),
  • Użycie przykładowego scenariusza do odegrania scenek, które poruszają tematy trudne, związane np. ze stratą bliskiej osoby w życiu,
  • Nauczenie uczniów rozpoznawania wczesnych sygnałów ostrzegawczych, które sygnalizują stres, dyskomfort czy złość,
  • Użycie gier i zabaw, które uczą współpracy i umiejętności grupowych,
  • Wykorzystanie systemu wzajemnego wsparcia,
  • Mobilizowanie uczniów do wyboru pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością,
  • Nauczenie uczniów możliwości rozwiązywania konfliktów (znajdowania rozwiązań, rozwiązywania problemów, pomagania innym).
Skip to content Skip to content