Promocja zdrowia psychicznego
Odporność psychiczna

Odporność psychiczna to zdolność jednostki do przystosowywania się do trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi w sposób skuteczny i adaptacyjny. Odporność psychiczna może pomóc jednostce przetrwać w trudnych sytuacjach, takich jak stres, traumy czy choroby, a także zapewnić poczucie pewności siebie, kontroli i optymizmu w codziennym życiu.

Odporność psychiczna składa się z kilku elementów, w tym:

  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem – osoby z wysoką odpornością psychiczną mają zdolność radzenia sobie ze stresem i wykorzystywania go jako źródła motywacji.
  • Pozytywne myślenie – osoby z wysoką odpornością psychiczną mają tendencję do myślenia pozytywnego, co pomaga im zachować perspektywę i optymizm, nawet w trudnych sytuacjach.
  • Samoakceptacja – osoby z wysoką odpornością psychiczną akceptują swoje wady i niedoskonałości, co pomaga im zachować poczucie własnej wartości i pewności siebie.
  • Elastyczność – osoby z wysoką odpornością psychiczną są elastyczne i otwarte na zmiany, co pomaga im przystosować się do nowych sytuacji i zmieniających się warunków.
  • Społeczna wsparcie – osoby z wysoką odpornością psychiczną mają tendencję do nawiązywania pozytywnych relacji społecznych, co pomaga im w radzeniu sobie z trudnościami.

Wysoka odporność psychiczna nie oznacza braku kłopotów czy niesprawności, ale zdolność do radzenia sobie z nimi w sposób skuteczny i adaptacyjny. Odporność psychiczna może być rozwijana przez trening i praktykę, a także przez korzystanie z różnych form wsparcia, takich jak doradztwo psychologiczne czy grupy wsparcia.

Skip to content Skip to content