Promocja zdrowia psychicznego
Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego to proces zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz utrzymania dobrego stanu psychicznego poprzez promowanie zdrowego stylu życia, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnościami życiowymi oraz kształtowanie pozytywnych relacji społecznych.

Promocja zdrowia psychicznego obejmuje wiele dziedzin życia, takich jak edukacja, miejsca pracy, opieka zdrowotna, społeczność lokalna i media. Celem promocji zdrowia psychicznego jest zwiększenie świadomości ludzi na temat znaczenia dobrego stanu psychicznego oraz dostarczenie narzędzi, które pomogą ludziom w osiągnięciu i utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego.

W ramach promocji zdrowia psychicznego podejmowane są różne działania, takie jak kampanie edukacyjne, szkolenia dla pracowników służby zdrowia i pracowników społecznych, działania społeczne oraz udostępnianie zasobów internetowych i materiałów edukacyjnych.

Skip to content Skip to content