Promocja zdrowia psychicznego
Dobre praktyki – „MindMatters”

MindMatters to australijski program edukacyjny mający na celu poprawę zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów w szkołach. Program ten składa się z serii modułów, które obejmują tematy takie jak rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowanie pozytywnej samooceny, rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz identyfikowanie i zarządzanie problemami emocjonalnymi.

MindMatters promuje podejście przeciwdziałania problemom zdrowia psychicznego poprzez edukację i wzmocnienie umiejętności uczniów, nauczycieli i rodziców. Program ten zachęca do tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska w szkole poprzez promowanie aktywności fizycznej, zdrowej diety, umiejętności komunikacji i pozytywnych relacji międzyludzkich.

MindMatters opiera się na naukowych badaniach z zakresu zdrowia psychicznego i jest dostępny dla szkół na całym świecie. Program ten ma na celu poprawę dobrostanu uczniów, redukcję stresu i lęku oraz zwiększenie ich motywacji do nauki. Jest to ważna inicjatywa w dziedzinie zdrowia psychicznego, która może pomóc w rozwoju zdrowych nawyków i zachowań wśród uczniów.

MindMatters składa się z sześciu modułów, które obejmują różne obszary wpływające na zdrowie psychiczne uczniów w szkole:

  1. „Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie” – ten moduł skupia się na budowaniu pozytywnej samooceny, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i poprawianiu ogólnego zdrowia psychicznego.
  2. „Umiejętności interpersonalne” – ten moduł skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, pozytywnych relacji międzyludzkich, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i budowaniu empatii.
  3. „Edukacja dla zdrowia” – ten moduł obejmuje wiedzę na temat zdrowego stylu życia, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, sen i higiena.
  4. „Zarządzanie emocjami” – ten moduł skupia się na identyfikowaniu i zarządzaniu różnymi emocjami, takimi jak lęk, gniew i depresja.
  5. „Zarządzanie problemami” – ten moduł pomaga uczniom w identyfikowaniu problemów emocjonalnych i daje narzędzia, jak sobie z nimi radzić, w tym jak szukać pomocy u specjalisty.
  6. „Środowisko szkolne” – ten moduł skupia się na tworzeniu bezpiecznego, wspierającego i przyjaznego środowiska szkolnego, które wspomaga zdrowie psychiczne uczniów i pracowników szkoły.

Każdy moduł MindMatters zawiera praktyczne narzędzia, takie jak arkusze pracy, prezentacje i filmy edukacyjne, które są dostępne dla uczniów i nauczycieli w ramach programu. Dzięki temu MindMatters jest kompleksowym programem edukacyjnym, który pomaga uczniom i pracownikom szkół w zapewnieniu zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w środowisku szkolnym.

Skip to content Skip to content