Promocja zdrowia psychicznego
Szkoła promująca zdrowie wg. WHO

Szkoła promująca zdrowie (ang. Health-Promoting School) to model szkoły, który powstał w ramach inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według WHO, szkoła promująca zdrowie to taka, która nie tylko zapewnia edukację akademicką, ale także stawia na zdrowie fizyczne, emocjonalne i społeczne uczniów, nauczycieli i pracowników.

Według WHO, szkoła promująca zdrowie powinna mieć następujące cechy:

  1. Kreatywność i innowacyjność – szkoła powinna być otwarta na nowe pomysły i podejścia, które przyczyniają się do poprawy zdrowia uczniów.
  2. Inkluzja – szkoła powinna zapewnić możliwości rozwoju i wsparcia dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia, płci czy statusu społecznego.
  3. Partycypacja – uczniowie powinni mieć możliwość wpływania na decyzje dotyczące ich zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, emocjonalnej i społecznej.
  4. Integracja – szkoła powinna integrować edukację akademicką z edukacją zdrowotną i kształtowaniem umiejętności społecznych.
  5. Współpraca – szkoła powinna współpracować z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami, aby zapewnić pełne wsparcie uczniom w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.

W szkole promującej zdrowie, zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Szkoły powinny oferować usługi wsparcia emocjonalnego, takie jak doradztwo psychologiczne i grupy wsparcia. Powinny także oferować programy nauczania, które pomagają uczniom zrozumieć znaczenie dobrego zdrowia psychicznego i sposobów na jego poprawę.

Szkoły powinny również promować aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Mogą to robić poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, zapewnienie zdrowych posiłków w kantynie szkolnej oraz edukowanie uczniów na temat zdrowego stylu życia.

Wreszcie, szkoły powinny oferować programy rozwijające umiejętności społeczne, takie jak trening asertywności czy warsztaty rozwoju interpersonalnego. Takie programy pomagają uczniom nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi i przystosowywać się do trudnych sytuacji, co z kolei przyczynia się do ich zdrowia psychicznego.

Skip to content Skip to content