Promocja zdrowia psychicznego
Whole School Approach

Whole School Approach (WSA) to podejście, które zakłada, że ​​uczeń nie jest jedynie osobą przysyłaną do szkoły, aby zdobyć wiedzę, ale całą jednostką, która potrzebuje wsparcia w różnych obszarach swojego życia, takich jak zdrowie fizyczne i emocjonalne, rozwój społeczny i emocjonalny, a także rozwój intelektualny.

WSA angażuje całą społeczność szkolną, w tym dyrektorów, nauczycieli, personel administracyjny i rodziców, aby wspólnie pracować nad zapewnieniem wsparcia i rozwoju każdego ucznia. W ramach WSA szkoła podejmuje szereg działań, które mają na celu wzmocnienie różnych aspektów życia ucznia, w tym:

  • organizowanie zdrowych posiłków i aktywności fizycznej
  • zapewnienie dostępu do poradnictwa i wsparcia emocjonalnego
  • kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów
  • organizowanie działań edukacyjnych, które rozwijają różne obszary umiejętności i zainteresowań uczniów
  • tworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, która sprzyja uczeniu się i rozwojowi.

Celem WSA jest nie tylko zapewnienie uczniom najlepszych możliwych warunków do nauki i rozwoju, ale również przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie jako osoby o dobrej kondycji fizycznej i emocjonalnej, wykształceniu umiejętności miękkich i umiejętnościach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Skip to content Skip to content