Promocja zdrowia psychicznego
Relacja rodzic/opiekun – szkoła

Budowanie relacji szkoły z rodzicami/opiekunami jest jednym z ważniejszych zadań jakie stoją zarówno przed szkołą jak i przed poszczególnymi nauczycielami.

Relacja ta jest potrzebna, ponieważ rodzice/opiekunowie:

  • dysponują specyficzną, unikalną wiedzą o dziecku,
  • mają prawo wiedzieć jak ich dziecko zachowuje się w szkole i czego tam doświadcza,
  • mają prawo do tego, żeby ich opinie na temat funkcjonowania dziecka w szkole były brane pod uwagę.

Przy budowaniu tej relacji pomocne mogą być poniższe wskazówki:

  • Podejmowane kroki powinny dotyczyć poszczególnych nauczycieli oraz całej szkoły.
  • W budowaniu relacji z rodzinami szkoły powinny uwzględniać punkt widzenia, specyficzną sytuację, obawy itp.
  • Negatywne postawy niektórych rodziców wobec szkoły mogą mieć źródło w ich negatywnych doświadczeniach w roli uczniów.
  • Rodzice słabych uczniów otrzymują od nauczycieli głównie nieprzyjemne informacje, może to skutkować negatywnymi postawami wobec nauczycieli i szkoły.
  • W przypadku problemów rodzice mogą oczekiwać pomocy i informacji na temat sposobów radzenia sobie z nimi.
  • Rodzice potrzebują wsparcia i poszanowania ich uczuć, a nie obwiniania za problemy ich dzieci.
Skip to content Skip to content