Promocja zdrowia psychicznego
Strategie pomocne w rozwiązywaniu konfliktów wśród uczniów

Konflikty wśród młodych osób są naturalnymi procesami. Ważne jest, żeby nauczyć młode osoby konstruktywnej i efektywnej metody rozwiązywania konfliktów. W tym celu podjąć można takie działania jak np.:

  • Stworzenie planu działań, który ułatwi uczniom myślenie i rozmowę na temat rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów.
  • Przeprowadzenie treningu w zakresie rozwiązywania konfliktów.
  • Wykorzystanie lekcji wychowawczych z klasą do podejmowania tematu konfliktów.
  • Pomoc w stworzeniu reguł, zasad wolnego od przemocy, uczciwego postępowania w przypadku konfliktów.

Jakie zasady warto zastosować w przypadku konfliktu:

  1. Zachowaj spokój i opanowanie, nadmierne emocje nie pomagają w rozwiązaniu konfliktu.
  2. Nie zakładaj z góry, że znasz motywy czyjegoś postępowania.
  3. Zadawaj pytania i uważnie słuchaj odpowiedzi, staraj się poznać punkt widzenia innych stron konfliktu.
  4. Szukaj rozwiązań, które możliwie sprawiedliwie zadowolą obie strony konfliktu.
Skip to content Skip to content