Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Asystent zdrowienia

Asystent zdrowienia to osoba po kryzysie psychicznym, która po przejściu specjalistycznego szkolenia chce pomagać innym osobom, które zmagają się z problemami natury psychicznej. Towarzysząc w zajęciach, służąc doświadczeniem oraz wspierając w trudnych chwilach stanowią cenny wkład w zespół terapeutyczny.

Wśród zadań asystenta zdrowienia mogą znajdować się takie czynności jak:

  • Pomoc w codziennej opiece nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, w tym w monitorowaniu stanu zdrowia psychicznego, pomocy w przyjmowaniu leków, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz organizacji czasu wolnego;
  • Asystowanie przy terapiach i innych formach leczenia, np. terapia zajęciowa, psychoterapia;
  • Pomoc w organizacji dokumentacji medycznej oraz zarządzaniu danymi pacjentów;
  • Ścisła współpraca z lekarzami psychiatrami, psychologami i pielęgniarkami w celu zapewnienia pacjentom najlepszej możliwej opieki;
  • Zapewnienie wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom.
Skip to content Skip to content