Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Drogi pomocy

W przypadku kryzysu istnieje wiele dróg pomocy:

  1. Psycholog i pedagog w szkole – są to pierwsze osoby, które mogą czasowo wesprzeć ucznia. Po wysłuchaniu w sytuację mogą pomóc rozwiązać problem albo wskazać, jaka specjalistyczna pomoc jest potrzebna. Trzeba jednak wskazać, że często są zatrudnieni na część etatu.
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Poradnia Zdrowia Psychicznego – obejmuje szerszą i bardziej kompleksową opiekę bez konieczności rezygnacji ze szkoły macierzystej. Oferowana jest terapia indywidualna, psychiatra, psycholog i pedagog. Często obowiązuje rejonizacja
  3. Placówki wsparcia dziennego/stacjonarne – oprócz kompleksowej pomocy specjalistycznej (psychiatra, terapie), mają własną szkołę przyszpitalną, gdzie dostosowywany jest poziom. Panują tam zasady, które należy przestrzegać, a społeczność oprócz specjalistów tworzą dzieci z podobnymi grupami problemów.
Skip to content Skip to content