Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Formy pomocy

Każdy kryzys należy rozpatrywać jako osobny przypadek. Przyczyn może być wiele – od kłótni rówieśników po przemoc domową. Nie zawsze psycholog jest pierwszym specjalistą, który jest w stanie pomóc, zwłaszcza, że możliwe jest całkowite lub częściowe usunięcie głównej przyczyny (np. przemoc, problem ekonomiczny).

Osoba znajdująca się w kryzysie psychicznym może potrzebować różnych form pomocy, w zależności od swoich potrzeb i sytuacji. Oto kilka przykładów form pomocy, które mogą okazać się przydatne:

  1. Pomoc medyczna – Jeśli osoba znajduje się w kryzysie psychicznym, ważne jest, aby skonsultowała się z lekarzem lub psychiatrą. Mogą oni pomóc w ustaleniu diagnozy i zaproponować odpowiednie leczenie.

  2. Wsparcie psychologiczne – Pomoc psychologiczna stanowi podstawę w rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Zarówno dzięki konsultacjom, terapii indywidualnej, grupowej, zajęciowej czy interwencji kryzysowej można nabyć cenne zasoby, odnaleźć się w chorobie czy poukładać sobie życie. Należy jednak pamiętać, że jest to długotrwały proces i konieczne jest dobranie metody do osoby, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

  3. Pomoc rodzinna i przyjacielska – Bliscy mogą pomóc w zapewnieniu opieki i wsparcia emocjonalnego. Można także rozważyć udział w grupie wsparcia, gdzie osoby w podobnej sytuacji dzielą się swoimi doświadczeniami.

  4. Pomoc socjalna/finansowa – Problemy finansowe mogą pogłębiać kryzys psychiczny. Osoba w trudnej sytuacji może potrzebować pomocy w organizacji swoich finansów lub w uzyskaniu pomocy finansowej. Pomoc socjalna dotyczy pozyskania środków finansowych ze względu na złą sytuację materialną lub zdarzenie losowe. Mogą się również o nią starać osoby, które z powodu zaburzenia psychicznego są niepełnosprawne lub nie są w stanie podjąć pracy. Główną placówką pomocową jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

  5. Pomoc prawna – W niektórych sytuacjach w celu rozwiązania przyczyny kryzysu psychicznego potrzebna może być pomoc prawna. Mogą to być takie sytuacje, jak np. konflikty z prawem (agresja, alkohol, narkotyki itp.), sprawy rodzinne, alimenty, leczenie itp.
  6. Pomoc w znalezieniu pracy – Bezrobocie lub problemy w pracy mogą przyczyniać się do kryzysu psychicznego. Osoba w trudnej sytuacji może potrzebować pomocy w znalezieniu pracy lub porad w sprawach zawodowych.

  7. Mediacje – Mogą być potrzebne w sytuacjach konfliktowych np. w przypadku konfliktu z rówieśnikami lub z rodziną.
  8. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych – Osoba w kryzysie psychicznym może mieć problemy z załatwieniem codziennych spraw, takich jak składanie dokumentów czy załatwianie spraw w urzędach. Wsparcie w tych kwestiach może pomóc w złagodzeniu stresu.

  9. Pomoc duchowa – Dla niektórych osób pomoc duchowa lub religijna może być źródłem wsparcia i pocieszenia. Można rozważyć skorzystanie z pomocy duszpasterskiej lub spotkania się z przedstawicielami wyznania.

W każdym przypadku ważne jest, aby wybierać formy pomocy, które są najlepiej dopasowane do potrzeb danej osoby i sytuacji, oraz by szukać pomocy u zaufanych i kompetentnych specjalistów.

Skip to content Skip to content