Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Cechy kryzysu psychicznego

Cechami charakteryzującymi kryzys psychiczny są m.in.:

  • Ostre, nagłe pogorszenie stanu
  • Wywołane najczęściej czynnikami środowiskowymi
  • Złamanie idei, samopoczucia, równowagi
  • Osoba znajduje się w punkcie załamania, nie wie, jak sobie poradzić (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, doznana krzywda)
  • Może prowadzić do zaburzeń
  • Objawia się negatywnymi myślami – lękami, “dołami”
  • Wymaga wsparcia

Skip to content Skip to content