Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Zagrożenie życia lub zdrowia

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że uczeń może zagrażać swojemu zdrowiu i życiu, należy podjąć zdecydowane kroki.

W przypadku znajomości miejsca pobytu należy wezwać tam karetkę i policję. Jeżeli miejsce pobytu nie jest znane, należy zgłosić to na policję, aby odnaleźć miejsce pobytu tej osoby, by jej pomóc.

Taka osoba w przypadku realnego zagrożenia zostanie przewieziona do Szpitala Psychiatrycznego, gdzie zostanie zaopiekowana.

Skip to content Skip to content