Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Działania antystygmatyzacyjne

Działania antystygmatyzacyjne to działania podejmowane w celu zmniejszenia stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi (lub innymi problemami zdrowotnymi). Stygmatyzacja to proces, w którym ludzie są negatywnie oceniani lub traktowani przez społeczeństwo ze względu na cechy, które uważa się za odmienne od normy. Może to prowadzić do wykluczenia społecznego, dyskryminacji i innych negatywnych skutków.

Osoby w kryzysie psychicznym lub dotknięte zaburzeniami psychicznymi mimo licznych działań nadal są postrzegani jako “wariaci”. Wynika to często ze stereotypów powtarzanych przez wiele lat, postrzegania szpitali psychiatrycznych, obrazu osoby “mającej zwidy, słyszącej głosy i zachowującej się nieracjonalnie zagrażającej innym”, który powielany jest przez filmy oraz zdjęcia opuszczonych szpitali psychiatrycznych.

O ile leczenie osób z problemami psychicznymi, jak i wiedza o problemach znacząco się rozszerzyły, o tyle świadomość ludzi i podejście do stereotypów pozostało takie same.

Warto więc o tym rozmawiać, edukować, pokazywać, jak to faktycznie wygląda. Obecnie oprócz książek dostępne jest wiele filmów (w tym na popularnych, darmowych platformach streamingowych), a także profili, które działają w zakresie przeciwdziałania stygmatyzacji, szerzenia wiedzy i rozwiewania wątpliwości. Warto to wykorzystywać i wspierać te działania.

Działania antystygmatyzacyjne są ważne, ponieważ pomagają zmniejszyć społeczną izolację osób z zaburzeniami psychicznymi i zwiększyć szanse na to, aby otrzymali one odpowiednią pomoc i wsparcie. W ten sposób można poprawić jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi i zwiększyć świadomość społeczną na temat problemów zdrowotnych.

Skip to content Skip to content