Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Nieobecność w szkole

Nieobecność ucznia z powodu problemów często nie jest złośliwością. Warto pamiętać, że dziecko może być niezdolne do pójścia do szkoły. W takich przypadkach warto być w kontakcie z rodzicami i mieć opracowany plan. W przypadku wagarów i braku wiedzy rodziców, należy to potraktować niepokojący sygnał i zacząć działać.

Skip to content Skip to content