Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Zaburzenia psychiczne a kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny i zaburzenia psychiczne to dwa różne pojęcia, choć są ze sobą związane.

Kryzys psychiczny to okres silnego emocjonalnego i psychicznego napięcia, który zazwyczaj jest reakcją na jakieś wydarzenie lub sytuację. Kryzys ten może mieć charakter chwilowy, ale także trwać dłużej, jeśli nie zostanie skutecznie rozwiązany. Osoba doświadczająca kryzysu psychicznego może mieć trudności z funkcjonowaniem na co dzień, np. z koncentracją, podejmowaniem decyzji, komunikowaniem się z innymi, ale zazwyczaj zachowuje pełną świadomość i zdolność do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie problemu.

Zaburzenia psychiczne to stan chorobowy, który wpływa na funkcjonowanie człowieka na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym. Zaburzenia te mogą mieć różnorodne objawy, takie jak zaburzenia nastroju, lęki, halucynacje, zaburzenia osobowości itp. Ich przyczyny mogą być różnorodne i złożone, ale często wynikają z czynników genetycznych, środowiskowych lub psychologicznych.

Mimo że kryzys psychiczny i zaburzenia psychiczne to dwa odrębne pojęcia, to kryzys psychiczny może stanowić czynnik wyzwalający dla zaburzeń psychicznych. Dlatego ważne jest, aby osoby doświadczające kryzysu psychicznego otrzymały odpowiednią pomoc i wsparcie, aby uniknąć pogorszenia ich stanu psychicznego i ewentualnych zaburzeń.

Skip to content Skip to content