Postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego
Oczekiwanie na pomoc w placówce wsparcia

Zdarza się, że aby przyjąć ucznia do placówki wsparcia dziennego lub oddziału stacjonarnego trzeba oczekiwać kilka tygodni.

Możliwe, że taki uczeń może nie być w stanie wtedy się uczyć czy funkcjonować w szkole.

Warto ustalić plan postępowania wraz z rodziną ucznia i psychologiem. Wyjściem może być czasowe zwolnienie ucznia z obowiązku uczęszczania do szkoły lub przejście na nauczanie indywidualne do czasu przyjęcia do placówki.

Skip to content Skip to content